Projekty školy
Naša škola je zapojená do nasledujúcich projektov:    • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,
  • Aktivizujúce metódy vo výchove a vzdelávaní,  
  • Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety,
  • Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej prípravy.