Základná školaRiaditeľ školy :
Ing. Veronika Červencová

Učiteľka :
Mgr. Katarína Strečanská

Vychovávateľka v ŠKD:
Mgr. Lenka Pavlíková

Školníčka:
Jarmila Ciesariková
Tel. čísla:
041 553 35 77
0917 347 052

Materská školaZástupkyňa riaditeľa:
Bc. Ľuboslava Pinčíková

Učiteľky:
Adela Suchomelová
Mgr. Lenka Pavlíková

Školníčka: Eva Oravcová
Tel. číslo: 041 553 35 89