Pytagoriáda- školské kolo

Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 8.12.2015. Pytagoriáda je matematická súťaž, ktorá sa v našej škole uskutočňuje v kategóriách P3 pre žiakov 3.ročníka a P4 pre žiakov 4.ročníka. Priebeh Pytagoriády a jej realizáciu pripravila pani učiteľka Mgr. Katarína Strečanská.

Kategória P3:
1. miesto- Sára Drevenáková,
2.miesto- Anna Šarlota Suchomelová,
3.miesto- Alexandra Kostková

Kategória P4:
1.miesto- Nina Hrabovská,
2.miesto- Dorotea Orieščiková,
3.miesto- Jakub Pastier.

Všetci zúčastnení žiaci postúpili do Okresného kola.