Výchovný koncert

13.11.2014 sa uskutočnil v našej škole výchovný koncert p. Peter Hlbocký, bývalý člen SĽUKu, na tému remeslá a ľudové nástroje. Deti z MŠ a ZŠ ho sprevádzali na hudobných nástrojoch pri piesni Červené jabĺčko. Žiaci riešili hlavolam z drôtu. Ukázal im rôzne hudobné nástroje na ktorých im aj zahral. Deťom sa koncert veľmi páčil.