Deň matiek

Picture-Taker-SszU9J
Najkrajším mesiacom roka je máj a najkrajším dňom je Deň matiek. Ako prejav vďaky za lásku, starostlivosť a obetavosť žiaci a deti z našej základnej a materskej školy pod vedením pani učiteliek uvili kyticu z básní, piesní a tancov pre svoje mamičky a babičky k ich sviatku. V mene celého pedagogického kolektívu a kolektívu z Obecného úradu v Hlbokom nad Váhom prajeme všetkým mamám, aby zo svojich detí mali len radosť, a ak sa v ich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia.
V kultúrnom programe sa predstavili s pásmom básní, piesní a tancov deti a žiaci zo ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom a s pásmom ľudových piesní a hrou na heligónke vystúpila Romanka Zadubanová.


Fotogaléria