Základná škola

Žabí kráľ

Picture-Taker-qMbN90
V stredu 06.06.2018 k nám do školy zavítalo divadlo Na hojdačke s predstavením Žabí kráľ. V tomto príbehu zlá čarodejnica premenila mladého kráľa na žabu, pretože si ju nechcel vziať za ženu. Z kliatby ho mohol vyslobodiť len bozk z čistej lásky. Kráľovi chceli pomôcť aj naše deti, no na koniec mu pomohla princezná, ktorá musela dodržať svoj sľub a postarať sa o žabiaka za to, že jej našiel zlatú loptu. A ako to v rozprávkach býva, nakoniec bola svadba preveľká, na ktorej si zatancovali aj naši žiaci a deti. Deti a žiaci si zopakovali, že keď niekomu niečo sľúbim, tak to musím aj dodržať.

Fotogaléria


Medzinárodný deň detí

Picture-Taker-vQlLzK
Prvý jún je sviatok všetkých detí, keďže ale taký významný deň pre našich žiačikov bol vo štvrtok, oslavu sme mali v piatok 1.6. Bol to deň plný športu a zábavy. Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne súťaže a turnaj vo vybíjanej. Pre deti bola pripravená sladká odmena a darčeky. Od pána starostu dostali deti a žiaci sladkú odmenu. Od rady rodičov pri ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom dostali bedmintonové sady.

Fotogaléria


Stavanie mája

Picture-Taker-oeaqM3
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj.  Túto tradíciu sme si pripomenuli 27.apríla, keď pán starosta spolu s chlapmi z obce priniesli máj, ktorý sme ozdobili farebnými stužkami. Stavanie mája sme prevádzali spievaním piesní. 

Fotogaléria

Zápis do 1.ročníka

Picture-Taker-7594uf
Dňa 05.04. 2018 sa konal zápis do prvého ročníka, ktorého sa zúčastnilo 5 predškolákov. Šikovní predškoláci vypracovali pracovné listy, kde si overili, či poznajú farby, geometrické tvary, čísla. Každý zarecitoval básničku alebo zaspieval pesničku. A záver všetky deti dostali darček, ktorý pre nich pripravili žiaci na Výtvarnom krúžku, sladkú odmenu a pamätný list. Tešíme sa na budúcich prváčikov v septembri.

Fotogaléria

Návšteva mestskej knižnice v Bytči

Picture-Taker-dHTRQ0
Keďže marec je mesiac knihy, v stredu 28.03., sme boli na návšteve v mestskej knižnici v Bytči. Pani knihovníčka nám porozprávala, koľko je v knižnici kníh, ako sú usporiadané, aké sú tam oddelenia. Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka dostali pracovné listy, vďaka ktorým si precvičili čítanie s porozumením, orientáciu v knižnici. Naši dostali písmenkové omaľovánky, podľa obrázka mali pomenovať písmenko. Na záver každý zarecitoval básničku alebo zaspieval pesničku. Pani knihovníčky všetkých žiakov pochválili a dali im sladkú odmenu.

Fotogaléria

Deň otvorených dverí v základnej škole

Picture-Taker-YwdcVg
Dňa 21. marca sa v našej škole konal Deň otvorených dverí. Na prácu a šikovnosť našich žiakov sa prišli pozrieť nielen rodičia, ale aj predškoláci z našej materskej školy. Skúsili si ako sa sedí v školských laviciach a ukázali nám, čo všetko sa v škôlke naučili. Každý z nich dostal zošit budúceho prváka, kde riešili rôzne úlohy. Boli veľmi šikovní. Na záver dostali sladkú odmenu a pani učiteľky aj s deťmi im povedali, že sa na nich tešia v septembri.

Fotogaléria


Zápis detí do I.ročníka Základnej školy na šk. rok 2018/2019

Picture-Taker-RoxztW

Dotazník
Sprievodca zápisom

Deň otvorených dverí

Picture-Taker-UwelBT

Darovanie 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces  a podporiť šport v našej škole darovaním 2% z Vašich daní. Čítať ďalej…

Mikuláš

Picture-Taker-Dsg2JE
Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom ku nám zavítali v stredu 6.12.2017. Deti a žiaci im zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Každý si domov odniesol balíček so sladkosťami. Mikuláš odovzdal deťom aj čokoládku od pána starostu. Keďže celý rok poslúchali aj pani učiteľky s pani kuchárkou a školníčkou, aj ony dostali od Mikuláša sladkú odmenu. A čert tak, ako po iné roky aj tento rok odchádzal smutný a s prázdnym vrecom, lebo u nás v škole a v škôlke máme poslušné deti.

Fotogaléria
Lampiónový sprievod

Picture-Taker-o8ZOMB
V utorok 07.11.2017 sme sa popoludní stretli pred školou, ktorá bola vyzdobená lampiónmi a rôznymi strašidielkami. Pred začiatkom sprievodu sme sa občerstvili koláčikmi, ktoré upiekli mamičky žiakov a detí našej školy. Za zvuku detských piesní, znejúcich z rozhlasu sme sa vydali na cestu ku kultúrnemu domu. Cestou sme stretli rôzne strašidlá. Všetky deti náročnú cestu zvládli a za odmenu dostali medailu a sladkosť. Na záver sme vypustili lampióny šťastia.

FotogalériaTýždeň s Národným parkom Malá Fatra

Picture-Taker-EpkxKJ
V piatok 27.10.2017 sa žiaci základnej školy a deti materskej školy z triedy Včielky zúčastnili tvorivých dielní, ktoré sa konali v Krajskej knižnici v Žiline v rámci Týždňa s Národným parkom Malá Fatra. Deti a žiaci sa dozvedeli veľa informácií o zvieratkách a rastlinách, ktoré sa nachádzajú v NP Malá Fatra. Poznávali stopy zvierat a na záver si vyrobili Atlas o zvieratkách.

Fotogaléria

Sonda do života plchov

Picture-Taker-83QRIW
Dňa 11.10. sme sa zúčastnili prednášky v Sobášnom paláci v Bytči, ktorá mala názov Sonda do života plchov. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o živote plchov, ktoré nám prezentoval pán zoológ. Na záver sme vypracovali pracovné listy, ktorými sme si overili, čo sme sa naučili.

FotogalériaJesenné cvičenie v prírode

Picture-Taker-E6nwbU
V piatok 29.9. deti absolvovali cvičenie v prírode. Všetci zvládli cestu zo školy pod vodopád, kde sa pokochali krásnou prírodou. Počas cesty sme pozorovali prírodu, stromy, huby a stopy zvierat. Na spiatočnej ceste sa deti posilnili desiatou v altáne pod vodopádom.

Fotogaléria
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 04.09.2017 o 08: 00 hod. v kostole v Hlbokom nad Váhom svätou omšou, po ktorej sa žiaci s pani učiteľkami presunú do školy.
Žiaci, ktorí sa budú od 05.09.2017 stravovať v školskej jedálni, nahlásia stravu u pani učiteliek.
Prevádzka materskej školy bude od 07:00 hod.

Sokoliari 2017

Picture-Taker-hOwOPK
V stredu 14.júna bol krásny slnečný deň a k nám do školy zavítali Falconarii sokoliari s prednáškou a ukážkou nočných a denných dravcov, ktorí žijú na Slovensku a v zahraničí. Mali sme možnosť vidieť orla, rýchleho sokola či výra. Prezentácia a výklad boli veľmi zaujímavé. Mohli sme si ich pohladkať a odfotiť sa s nimi.

Fotogaléria
Medzinárodný deň detí 2017

Picture-Taker-u0CImH
Prvý jún je sviatok všetkých detí, keďže ale taký významný deň pre našich žiačikov bol vo štvrtok, oslavu sme mali v piatok 2.6. Bol to deň plný športu a zábavy. Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne súťaže a turnaj vo vybíjanej. Našich žiakov prišiel navštíviť aj ich kamarát Adam, s ktorým sa zoznámili v škole v prírode v Bojniciach a tiež si s nimi zasúťažil. Pre deti bola pripravená sladká odmena a darčeky. Pán starosta venoval deťom na pamiatku zápisníky. Od rady rodičov pri ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom dostali kriedy, dievčatá švihadlá a chlapci lopty.

Fotogaléria


Abeceda zdravia

Picture-Taker-FqVaV7
Ako byť zdravím nám ukázali bábky z bábkového divadla Slniečko v Piešťanoch. Prostredníctvom hovoreného slova,  piesňou i pohybom dokázali, aké je potrebné cvičiť, hýbať sa a mať dostatok vitamínov z ovocia a zeleniny. Do svojej rozprávky aktívne zapájali aj deti. Hra na fiktívnych hudobných nástrojoch, cvičenie a tanec vyvolávali úsmev na tvárach všetkých detí. S bábkovými kamarátmi a ich bábkohercom sa lúčili mohutným potleskom.

FotogalériaKráska a zviera

Picture-Taker-16DuiR
V stredu 12.04. k nám do školy opäť zavítalo divadlo Na hojdačke s predstavením Kráska a zviera. Príbeh bol o bohatom princovi, ktorému sa nepáčila žiadna princezná , preto sa z neho stalo zviera. Z kliatby ho mohla vyslobodiť len naozajstná láska. Vďaka dievčaťu z bohatej rodiny, ktoré však malo veľmi dobré srdiečko, sa zo zvierať stal opäť princ. Príbeh sa skončil svadbou prevelikou, na ktorej sme si aj my zatancovali a zaspievali.

FotogalériaNávšteva mestskej knižnice v Bytči

Keďže marec je mesiac knihy, v stredu 29.03., sme boli na návšteve v mestskej knižnici v Bytči. Pani knihovníčka nám porozprávala, koľko je v knižnici kníh, ako sú usporiadané, aké sú tam oddelenia. Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka dostali pracovné listy, vďaka ktorým si precvičili čítanie s porozumením, orientáciu v knižnici. Naši prváci mali za úlohu poskladať z písmen slovo knižnica, čo sa im veľmi rýchlo podarilo. Potom každý dostal obrázok s písmenom a básničkou, ktorú prečítali. Na záver každý zarecitoval básničku alebo zaspieval pesničku. Pani knihovníčky všetkých žiakov pochválili a dali im sladkú odmenu, a veľkú pochvalu udelili prvákom za krásne čítanie.

Vyhodnotenie súťaže The most beautiful Easter Picture

V rámci súťaže „ The most beautiful Easter Picture“ postúpili do užšieho výberu práce Šarlotky Suchomelovej, Sárky Drevenákovej, Sašky Kostkovej a Mimky Olšavskej, ktoré od medzinárodnej poroty získali diplomy.
Dievčatám gratulujeme!

Fotogaléria

The most beautiful Easter Picture

Projekt v rámci programu E- twinning ( internetové partnerstvá škôl v Európe)
Súťaž o najkrajší veľkonočný obrázok, ktorý nakreslili deti vo veku od 6- 12 rokov. Obrázky svojich žiakov do súťaže posielajú učitelia z rôznych krajín Európy. Žiaci hlasujú za obrázky, ktoré sa im páčia. Výherné obrázky získavajú diplom. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci 3. a 4.ročníka.

Súťažné práce

Superstar

Picture-Taker-X1YhhI
Dnes 20.03. sa u nás v škole konala SUPERSTAR, pri organizácii ktorej usilovne pomáhali naši štvrtáci. Každý zo žiakov ukázal svoje spevácke a pohybové zručnosti. Žiaci vystúpili pred spolužiakmi buď s pesničkou alebo tancom, jednotlivo alebo vo dvojici. Spevácke a tanečné výkony svojich kamarátov hodnotili žiaci hlasovaním. Počas súťaže sme sa všetci super zabavili. Výhercovia dostali diplom, pero a sladkú odmenu. Všetci účinkujúci dostali diplom za účasť a sladkú odmenu.
1. miesto: Janka Chlebinová a Šarlotka Suchomelová - 4.A, Sárka Drevenáková- 4.A, Anetka Strečanská- 1.A
2. miesto: Livka Olšavská- 1.A, Mimka Olšavská- 3.A, Anička Zadubanová- 1.A
3. miesto: Dianka Butková- 2.A, Samko Butko- 4.A, Samko Michalik- 3.A

Fotogaléria

Puss in boots- Kocúr v čižmách

Žiaci 3. a 4.ročníka sa v stredu 08.03. neučili, pretože sa zúčastnili na anglicko-slovenskom divadelnom predstavení Puss in boots- Kocúr v čižmách, ktoré sa konalo v kultúrnom dome v Bytči. Rozprávka bola všetkým veľmi dobre známa o tom, že sa netreba zľaknúť príležitosti, nevzdávať sa, skúšať šťastie a vytrvať v úsilí, aby sa veci menili k lepšiemu. Celá rozprávka bola popretkávaná anglickými textami a piesňami.
Rozprávka sa žiakom páčila a po predstavení sme sa boli občerstviť koláčikom v cukrárni.

Karneval

Picture-Taker-865JgP
V piatok, 24.02., bol deň, na ktorý sa veľmi tešili a dlho pripravovali všetky deti - KARNEVAL. Stretli sme sa v kultúrnom dome v Hlbokom nad Váhom. Prišli princezné, princovia, šašovia, včielky, myšky Minnie, Zorovia, Spidermani, Batmani, zajkovia, indiáni a veľa iných postavičiek. Všetci sme sa spolu zabávali a tancovali. Po promenáde karnevalových masiek a vyčerpávajúcich tancoch sme si oddýchli pri tombole, v ktorej bolo množstvo zaujímavých cien. Počas skvelej zábavy bolo k dispozícii aj občerstvenie. V takej skvelej nálade sme zotrvali až do 22: 00 hod., no všetko má svoj koniec. Stretneme sa zase o rok.
Ďakujeme všetkým rodičom a pani učiteľkám za prípravu karnevalu. Taktiež ďakujeme sponzorom, rodičom a Obecnému úradu Hlboké nad Váhom za venovanie cien do tomboly.

Fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-lBaomh
Aj tento školský rok sme zorganizovali školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy- Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho všetci žiaci našej školy. Prednesy našich žiakov nás príjemne zahriali na duši a rozveselili. Porota to mala pri rozhodovaní ťažké, no po dlhšom zvažovaní sa jednoznačne rozhodla a udelila ceny v 2. kategóriách. Všetkým žiakom ďakujeme za prípravu básní a výhercom blahoželáme.

I. kategória: 1. a 2.ročník
1.miesto- Anetka Strečanská- 1.A, Sárka Pinčíková- 2.A
2. miesto- Bianka Butková- 1.A
3. miesto- Erika Randíková- 2.A

II.kategória: 3.a 4.ročník
1.miesto- Šarlotka Suchomelová- 4.A
2. miesto- Sárka Drevenáková- 4.A, Eliška Kalužová- 4.A
3. miesto- Peťo Kvašňovský- 3.A

Fotogaléria

Zvedavý sloník

Picture-Taker-s1hban
V utorok 21.02.2017 sme sa vybrali autobusom do Bábkového divadla v Žiline na predstavenie Zvedavý sloník. Na predstavení sme sa preniesli do dávnej Afriky, kde žili rôzne zvieratá: žirafy, antilopy, škriekajúce opice, krokodíl, pštros, leopard, dlhý had Krajta, stará korytnačka a zvedavý sloník Bimbo. Bolo to veľmi dávno, v čase, keď slon Bimbo ešte nemal chobot. Malý sloník putoval po celej Afrike, lebo sa chcel dostať k rieke Limpopo a spýtať sa krokodíla, čo jedáva na obed. Cestou sloník stretol rôzne zvieratká, s niektorými sa skamarátil, no s inými nie. Keď konečne prišiel k rieke Limpopo a stretol sa s krokodílom, ten ho chcel zožrať, chytil ho za nos a tak mu ho natiahol, že od tej doby majú slony namiesto nosa dlhé choboty.
Predstavenie sa nám veľmi páčilo.

Fotogaléria

Darovanie 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces  a podporiť šport v našej škole darovaním 2% z Vašich daní. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich zaplatených daní z príjmov neziskovej organizácii, ktorou je aj náš zmluvný partner - Nadácia spoločne pre región. Keďže naša škola nemá vytvorenú vlastnú organizáciu, prostredníctvom Nadácie spoločne pre región môžeme získať v plnej výške Vaše 2% z dane. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2%  pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% !
Čítať ďalej…

Vianočný pozdrav

Picture-Taker-TrT2te

Vianočná besiedka, vianočné trhy

Picture-Taker-Ru8Iao
Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či už je dieťa alebo starý rodič. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko. Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete a je potrebné pozastavenie sa. Takýmto pozastavením bola aj naša vianočná besiedka, ktorá sa konala v stredu 21.12.
Žiaci sa predstavili so scénkou Ľadové kráľovstvo, dievčatá zatancovali, spievali anglické koledy a na záver za sprievodu pani učiteľky na husliach zaspievali Tichú noc.
Po besiedke si každý mohol na vianočných trhoch kúpiť darčeky pre svojich blízkych či rôzne vianočné dekorácie. Nechýbalo ani občerstvenie, pri ktorom sme si posedeli a porozprávali sa.
Ďakujeme žiakom, učiteľom a rodičom za príjemné strávené popoludnie.

Fotogaléria

Janko Polienko

Picture-Taker-rBK79s
V stredu 14.12.k nám do školy zavítalo divadlo Na hojdačke s predstavením Janko Polienko. V tomto príbehu sa Janko Polienko nechal oklamať drakom, ktorý ho uniesol a chcel si ho so svojou ženou uvariť na večeru. Jankovi Polienkovi sa však podarilo dračicu okabátiť a drakovi utiecť. Janka zachránila divá hus, ktorá letela okolo. Predstavenie bolo plné smiechu a spevu. Tak ako to v každej rozprávke býva, vyhralo dobro nad zlom a deti si odniesli ponaučenie, že sa nemôžu nechať oklamať cudzími ľuďmi, ktorí sa vydávajú za niekoho iného.

Fotogaléria


Vianočná besiedka a vianočné trhy v ZŠ

Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom Vás srdečne pozýva na Vianočnú besiedku a vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 21.12.2016 o 16:00 hod. v základnej škole.

Tešíme sa na Vás.

Návšteva Mikuláša

Picture-Taker-5NTOCS
Šiesteho decembra k nám do školy zavítal ujo Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom. Žiaci Mikuláša privítali pesničkami a básničkami, ktoré sa mu veľmi páčili. Čert sa pýtal pani učiteliek, či deti celý rok poslúchali, dobre sa učili, a či si písali domáce úlohy. Pani učiteľky deti pochválili, preto čert od nás zo školy odišiel s prázdnym vrecom, aj keď si jeden žiak vyskúšal ako sa do takého čertovského vreca lezie. Všetky deti dostali od Mikuláša balíček so sladkosťami ako odmenu. Deti sľúbili ujovi Mikulášovi, že budú aj na budúci rok poslúchať. Tešíme sa na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi na budúci rok!

Fotogaléria


Malí Huncúti a Vianoce!

Picture-Taker-U0Ezl4
Na Mikuláša mali deti a žiaci našej škôlky a školy pripravené prekvapenie, okrem Mikuláša a jeho pomocníkov k nám zavítalo aj bábkové divadlo Slniečko z Piešťan s predstavením „ Malí huncúti a Vianoce“.
Súrodenci Hugo a Anička porozprávali deťom o osude živých zvieratiek, ktoré si deti želajú pod stromček a potom skončia v útulku. Deti si zaspievali pieseň o „Vianočke“, tešili sa na príchod starých rodičov, aby rodina bola spolu, lebo Vianoce nie sú iba o darčekoch a o jedle. Ale aj o láske v rodine. Deti pomáhali piecť mamičke koláčiky a potom sa o ne podelili napr. s deťmi v nemocnici.
Pri predstavení si deti zaspievali a zatancovali, čo sa im veľmi páčilo.

Fotogaléria

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/17

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok, 05.09.2016, o 08:00 hod.
Žiaci prvého ročníka si so sebou prinesú aj aktovky.
Žiaci by mali vedieť nahlásiť, či sa budú od 06.09.2016 stravovať v školskej jedálni.
Prevádzka materskej školy bude od 07:00- 16:00 hod.

Deň matiek

Picture-Taker-SszU9J
Najkrajším mesiacom roka je máj a najkrajším dňom je Deň matiek. Ako prejav vďaky za lásku, starostlivosť a obetavosť žiaci a deti z našej základnej a materskej školy pod vedením pani učiteliek uvili kyticu z básní, piesní a tancov pre svoje mamičky a babičky k ich sviatku. V mene celého pedagogického kolektívu a kolektívu z Obecného úradu v Hlbokom nad Váhom prajeme všetkým mamám, aby zo svojich detí mali len radosť, a ak sa v ich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia.
V kultúrnom programe sa predstavili s pásmom básní, piesní a tancov deti a žiaci zo ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom a s pásmom ľudových piesní a hrou na heligónke vystúpila Romanka Zadubanová.


Fotogaléria

Stavanie mája

Picture-Taker-2v8eHY
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu.
Túto tradíciu sme si pripomenuli 27.apríla, keď pán starosta spolu s chlapmi z obce priniesli máj, ktorý sme ozdobili farebnými stužkami. Stavanie mája sme prevádzali spievaním piesní.

Fotogaléria

Na Zemi dobre mi

Picture-Taker-G7fr0X
Kde sa vzal, tu sa vzal, 12.apríla u nás v triede les stál. A v tom lese havarovala vesmírna loď s vesmírnymi bytosťami. Keďže les bol veľmi znečistený, rozhodli sa vesmírne bytosti spolu s našimi školákmi a škôlkarmi pomôcť zvieratkám upratať les. Spoločnými silami vytriedili odpad a les bol zasa čistý. Zvieratká zasa pomohli vesmírnym kamarátom opraviť raketu, aby sa mohli vrátiť bezpečne domov. Ďakujeme Divadlu na hojdačke za poučné a zábavné predstavenie.

FotogalériaHviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-NH03iA
10.3.2016 po vyučovaní sme sa stretli v triede 1.a 3.ročníka, kde sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Pani učiteľka Mgr. Erika Ďuriková si pripravila prezentáciu o Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi a histórii Hviezdoslavovho Kubína. Po prezentácii žiaci 2., 3. a 4. ročníka predviedli svoje recitátorské umenie. Všetci žiaci sa rozhodli pre poéziu. Úloha poroty bola ťažká, ale nakoniec sa na 1. mieste umiestnila Šarlotka Suchomelová (3.ročník), na 2.mieste Dorotka Orieščiková (4.ročník), na 3.mieste Ninka Hrabovská (4.ročník), na 4.mieste Sárka Drevenáková (3.ročník) a Mimka Olšavská ( 2.ročník). Výherkyne postupujú do Okresného kola, ktoré sa uskutoční v Bytči.


Fotogaléria

Okresné kolo Pytagoriády

Dňa 08.03.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, na ktorom našu školu reprezentovali naši žiaci. V kategórii P3- Sára Drevenáková a Alexandra Kostková, v kategórii P4- Nina Hrabovská, Dorotea Orieščiková a Jakub Pastier. Žiaci 4.ročníka sa umiestnili v prvej desiatke. Všetkým blahoželáme a ďakujem za reprezentáciu školy.

Súťaž s TAMI

Picture-Taker-9SfCLe
Naši žiaci sa zapojili do súťaže s výrobkami TAMI. Vytvorili si vlastné logo a odfotili sa s výrobkami TAMI. Práca sa im veľmi páčila. Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do súťaže. 

Fotogaléria


Výchovný koncert

Picture-Taker-yOlHhU
Po roku k nám opäť dňa 21.1.2016 zavítal pán Peter Hlbocký, ktorý bol členom SĽUKu. Výchovný koncert bol zameraný na tému remeslá, deti z MŠ a žiaci zo ZŠ sa oboznámili s typickými ľudovými remeslami ale aj s rôznymi hudobnými nástrojmi, na ktorých im aj zahral. Taktiež pán Hlbocký dal deťom riešiť aj rôzne hlavolamy, ktoré deti veľmi zaujali.

Fotogaléria

Vianočná besiedka

Picture-Taker-67Rqb0
Dňa 17.12.2015 sa v našej škole uskutočnila Vianočná besiedka, na ktorej sa žiaci 1. a 3. ročníka prezentovali so scénkou s názvom Pán Plešo a Vianoce. Príbeh bol o bohatom pánovi, ktorý bol veľmi skúpy, jeho srdce bolo chladné ako kameň. Vďaka duchovi Vianoc sa však stalo niečo neskutočné, pán Plešo sa zmenil a jeho srdce bolo milé a láskavé voči ostatným.
Žiaci 2. a 4.ročníka prerozprávali biblický príbeh o putovaní Jozefa a Márie, hľadaní príbytku a narodení Ježiška v maštaľke v Betleheme, návšteve pastierov a troch kráľov.
Žiaci tiež spoločne zaspievali anglické koledy. Dievčatá zatancovali na pieseň od Kristíny.
Po vianočnej besiedke žiaci rodičov a starých rodičov pozvali na vianočné trhy, kde predávali výrobky, ktoré spolu s pani učiteľkami vyrábali. Ako to už na vianočných trhoch býva bolo pre deti a rodičov pripravené občerstvenie.
Strávili sme príjemné popoludnie a tešíme sa na budúci rok.

Fotogaléria

Pytagoriáda- školské kolo

Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 8.12.2015. Pytagoriáda je matematická súťaž, ktorá sa v našej škole uskutočňuje v kategóriách P3 pre žiakov 3.ročníka a P4 pre žiakov 4.ročníka. Priebeh Pytagoriády a jej realizáciu pripravila pani učiteľka Mgr. Katarína Strečanská.

Kategória P3:
1. miesto- Sára Drevenáková,
2.miesto- Anna Šarlota Suchomelová,
3.miesto- Alexandra Kostková

Kategória P4:
1.miesto- Nina Hrabovská,
2.miesto- Dorotea Orieščiková,
3.miesto- Jakub Pastier.

Všetci zúčastnení žiaci postúpili do Okresného kola.

Mikuláš v ZŠ

Picture-Taker-k9LT3f
Tak ako po minulé roky aj tento rok zavítal k nám do školy Mikuláš a spolu s ním aj anjel a čerti. Žiaci ich privítali básničkami a piesňami, za čo ich Mikuláš odmenil balíčkami plnými sladkostí. Sladkú odmenu si za svoju prácu vyslúžili aj pani učiteľky. Keďže v našej škole sú poslušné deti, ktoré sa radi učia, čerti odišli s prázdnymi vrecami.

Fotogaléria
Lampiónový sprievod

Picture-Taker-FpUWoE
Lampiónový sprievod obcou sa stal už tradíciou ZŠ a MŠ. Deti a rodičia sa spoločne stretli pred budovou ZŠ a MŠ, posilnili sme sa koláčikmi, ktoré priniesli rodičia a vydali sme sa do ulíc obce vyzbrojení svietiacimi lampiónmi. Príjemnú večernú prechádzku nám ozvláštnili strašidlá a lesné víly. Sprievod sme ukončili púšťaním lampiónov prianí a priali sme si tajné želania. Chceme sa poďakovať mladým dobrovoľníkom za spoluprácu a rodičom za prípravu občerstvenia.

Fotogaléria

Úspech našich žiakov v obvodnom kole Pytagoriády

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka reprezentovali školu  na obvodnom kole Pytagoriády v školskom roku 2014/2015. Zúčastnili sa ho piati žiaci a to: Marián Olšavský, Vladimír Konečný, Sarah Ďuriková, Nina Hrabovská a Jakub Pastier.

Marián Olšavský sa umiestnil na 1. mieste.

Darovanie 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy.

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces  a podporiť šport v našej škole darovaním 2% z Vašich daní.


Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich zaplatených daní z príjmov neziskovej organizácii, ktorou je aj náš zmluvný partner - Nadácia spoločne pre región. Keďže naša škola nemá vytvorenú vlastnú organizáciu, prostredníctvom Nadácie spoločne pre región môžeme získať v plnej výške Vaše 2% z dane. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2%  pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% !
Finančné prostriedky, ktoré získame budú použité na :
 • Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu vZŠ sMŠ Hlboké nad Váhom
 • Podporu telovýchovy ašportu na škole
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod ako na to.
Dôležité:
Nech si uplatníte ktorúkoľvek z troch možností podania daňového priznania, pre našu školu je dôležité, aby ste nám odovzdali:
 • originál alebo kópiu NOVÉHO Vyhlásenia (fyzické osoby, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ) alebo
 • kópiu strany zdaňového priznania suvedenou kolónkou vyhlásenie opoukázaní podielu zaplatenej dane ( právnické a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie).
Základná škola s materskou školou túto kópiu odovzdá Nadácii Spoločne pre región a na jej základe prevedie Nadácia na účet školy finančnú čiastku v plnej výške Vami poukázaných 2% z daní.
Ako postupovať
 • Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robil zamestnávateľ?
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane.  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma musí byť však minimálne 3,32 €. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 29.apríla 2014 do ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom alebo do 30.apríla 2014 na daňový úrad podľa bydliska, ak odovzdáte Vyhlásenie na daňový úrad, nezabudnite urobiť jeho kópiu, ktorú odovzdáte v ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom.
 • Podávate si daňové priznanie sami?
Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne  však 3,32 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %  v prospech 1 prijímateľa ( typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 Žilina
Právna forma: Nadácia
Identifikačné číslo (IČO/ SID): 37900706

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 • Postup pre právnické osoby
Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 €).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov ( IV. časť  priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 Žilina
Právna forma: Nadácia
Identifikačné číslo (IČO/ SID): 37900706

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania daňovému úradu v mieste Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Dokumenty na stiahnutie:
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 
 
ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM, KTORÍ  VENUJÚ 2% ZO SVOJICH DANÍ NAŠEJ ZŠ S MŠ HLBOKÉ NAD VÁHOM.

Zápis do I. ročníka

Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom  pozýva na zápis do 1.ročníka základnej školy,
ktorý sa uskutoční dňa 21. januára 2015 v čase od 13:30 do 15:30 hod., v budove ZŠ, v triede na prízemí.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a  priniesť:
 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz rodiča (zák. zástupcu)
 • 20,-€ ( poplatok na pomôcky do 1.ročníka- kniha, zošity, pracovné zošity, vodové farby, nožnice, farebné papiere, náčrtník)
Čo ponúkame:
 • kvalitný pedagogický zbor
 • výučbu anglického jazyka ainformatickej výchovy od 1.ročníka
 • školský klub detí
 • vyučovanie vpríjemnom, rodinnom prostredí
 • možnosť navštevovať rôzne krúžky
 • rôzne akcie (lampiónový sprievod, šarkaniáda, detské dopravné ihrisko, plavecký kurz....)
Ak sa rozhodnete prihlásiť Vaše dieťa na našu školu, ďakujeme Vám za vopred prejavenú dôveru a veríme, že spolu s Vami vytvoríme pre dieťa také podmienky, aby sa u nás cítilo dobre a dosahovalo čo najlepšie výsledky.

Tešíme sa na Vás.

Výchovný koncert

13.11.2014 sa uskutočnil v našej škole výchovný koncert p. Peter Hlbocký, bývalý člen SĽUKu, na tému remeslá a ľudové nástroje. Deti z MŠ a ZŠ ho sprevádzali na hudobných nástrojoch pri piesni Červené jabĺčko. Žiaci riešili hlavolam z drôtu. Ukázal im rôzne hudobné nástroje na ktorých im aj zahral. Deťom sa koncert veľmi páčil.