Materská škola

Medzinárodný deň detí

Picture-Taker-vQlLzK
Prvý jún je sviatok všetkých detí, keďže ale taký významný deň pre našich žiačikov bol vo štvrtok, oslavu sme mali v piatok 1.6. Bol to deň plný športu a zábavy. Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne súťaže a turnaj vo vybíjanej. Pre deti bola pripravená sladká odmena a darčeky. Od pána starostu dostali deti a žiaci sladkú odmenu. Od rady rodičov pri ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom dostali bedmintonové sady.

Fotogaléria


Stavanie mája

Picture-Taker-oeaqM3
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj.  Túto tradíciu sme si pripomenuli 27.apríla, keď pán starosta spolu s chlapmi z obce priniesli máj, ktorý sme ozdobili farebnými stužkami. Stavanie mája sme prevádzali spievaním piesní. 

Fotogaléria

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hlboké nad Váhom v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ  bude prebiehať od 23.03.2018 do 23.04. 2018.

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia v MŠ. Rodičia si so sebou prinesú kópiu rodného listu dieťaťa. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

• dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
• prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
• dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
• dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
• výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k  začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2018.
Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  zástupkyni MŠ do 25. mája 2018.
Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí  na základe zápisu voľné miesta. 

Deň otvorených dverí

Picture-Taker-UwelBT

Simsalala

Picture-Taker-dNcg0e
V stredu 15.11.2017, bolo v našej škôlke veselo, našich škôlkarov a školákov prišla navštíviť Simsalala. Rozveselila a roztancovala všetky deti svojimi pesničkami, spoločne si zahrali na hudobných nástrojoch a hádali rôzne hádanky.

FotogalériaTýždeň s Národným parkom Malá Fatra

Picture-Taker-EpkxKJ
V piatok 27.10.2017 sa žiaci základnej školy a deti materskej školy z triedy Včielky zúčastnili tvorivých dielní, ktoré sa konali v Krajskej knižnici v Žiline v rámci Týždňa s Národným parkom Malá Fatra. Deti a žiaci sa dozvedeli veľa informácií o zvieratkách a rastlinách, ktoré sa nachádzajú v NP Malá Fatra. Poznávali stopy zvierat a na záver si vyrobili Atlas o zvieratkách.

Fotogaléria

Medzinárodný deň detí 2017

Picture-Taker-u0CImH
Prvý jún je sviatok všetkých detí, keďže ale taký významný deň pre našich žiačikov bol vo štvrtok, oslavu sme mali v piatok 2.6. Bol to deň plný športu a zábavy. Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne súťaže a turnaj vo vybíjanej. Našich žiakov prišiel navštíviť aj ich kamarát Adam, s ktorým sa zoznámili v škole v prírode v Bojniciach a tiež si s nimi zasúťažil. Pre deti bola pripravená sladká odmena a darčeky. Pán starosta venoval deťom na pamiatku zápisníky. Od rady rodičov pri ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom dostali kriedy, dievčatá švihadlá a chlapci lopty.

Fotogaléria


Vianočná besiedka, vianočné trhy v MŠ

Picture-Taker-t1NQSu
V jeden predvianočný deň sa deti materskej školy rozhodli ukázať svojim rodičom a známym ako vedia krásne spievať, recitovať, tancovať a hrať divadielko pri vianočnom stromčeku. Dňa 20. 12. 2016 všetkých privítali sprievodom pri sviečkach. Ukázali ako si nacvičili divadielko o „Domčeku, kto v tebe býva“ i tanec k hudbe „Anjelik môj.“ Deti boli odmenené veľkým potleskom a rodičia občerstvením. Po vystúpení si rodičia mohli prezrieť pripravené vianočné trhy.

FotogalériaSpievankovo v MŠ

Picture-Taker-YLkWqO
Rozprávková krajina poslala do materskej školy Spievankovo. Deti navštívila Spievanka, ktorá sa im predstavila krásnym vystúpením, do ktorého zapojila aj deti. Deti si spolu so Spievankou zaspievali i zatancovali, naučili sa veľa dobrých rád a nových veci. Na záver ich pri fotení odmenila krásnym úsmevom a pozdravom.

Fotogaléria
Mikuláš v MŠ

Picture-Taker-AyksHS
Dňa 6.12. 2016 prišiel do našej materskej školy z ďalekých krajov Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertom, aby osobne odovzdal statočným a dobrým deťom sladký balíček. Deti mu porozprávali ako poslúchali, predniesli krásne básničky, zaspievali pesničky. Mikuláš im poďakoval za krásne privítanie a odovzdal im sľúbené sladké balíčky a popritom sa s nim aj odfotili.. V rozžiarených očkách sme mohli vidieť len veľkú radosť a šťastie.

Fotogaléria
Lampiónový sprievod v MŠ

Picture-Taker-0kD51z
Každoročne na našej škole prebieha lampiónový sprievod. Tento rok sa uskutočnil dňa 26.10. 2016. Rodičia, učiteľky, známy i deti sa stretli pred budovou materskej školy, kde sa pohostili koláčikmi a džúsom. Následne sprievod prešiel po celej obci a na záver boli na detskom ihrisku vypustené lampióny šťastia. V priebehu sprievodu deti strašili strašidlá, ktoré mohli vidieť počas celého sprievodu. Na záver dostali všetky deti sladkú odmenu.

FotogalériaVianočný pozdrav

Picture-Taker-TrT2te

Vianočná besiedka a vianočné trhy v MŠ

Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom Vás srdečne pozýva na Vianočnú besiedku a vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 20.12.2016 o 16:00 hod. v materskej škole.

Tešíme sa na Vás.

Mám básničku na jazýčku

Picture-Taker-6vxKn0
Malí škôlkari sa aj tento predviedli v školskej súťaži Mám básničku na jazýčku. Prednášali krátku detskú a autorskú poéziu, niektorí aj zaspievali. Za svoje výkony boli odmenení.

Fotogaléria

Morena

Picture-Taker-mJVLzL
Zima končí, jar sa blíži...odhodíme kožušteky a čižmičky. Morenu, vládkyňu zimy, spevom, tancom a upálením sme vyhnali na dlhý čas preč. Tešiť sa budeme už len z teplých a slnečných dní. Zimu sme vyhnali!!! FotogalériaSpievanka a Zahrajko

Picture-Taker-wKlmfE
S deťmi sme sa 28. januára 2016 zúčastnili divadelno-hudobného predstavenia Márie Podhradskej a Richarda Časnakyho Spievankovo v kultúrnom dome v Bytči. Spievanku a Zahrajka majú deti veľmi radi a tak boli nadšené, že sa môžu so svojimi obľúbencami stretnúť. S rozžiarenými očami spievali a tancovali spolu s nimi.

FotogalériaZimné športy a radovánky

Picture-Taker-GjPuLF
Dlho sme v MŠ pozorovali počasie a čakali na snehovú nádielku. Dočkali sme sa a využili sme čerstvo napadnutý sneh na šport a pohyb. Naše – Vaše deti nelenili a s radosťou využili bielu perinu a radovali sa pri lopárovaní a guľovačke.

Fotogaléria

Mikuláš 2015

Picture-Taker-GCeAhA
Každoročne vaše i naše dobré detičky príde navštíviť Sv. Mikuláš. Spolu s ním prídu i jeho verní pobočníci anjel a čerti. Detičky čertov utancovali a čerti odpadli od únavy.  Sv. Mikuláš s anjelikom vypočul básne a piesne, ktoré si deti pripravili a dostali sladké balíčky. Tešíme sa, že takto o rok sa stretneme zas.

FotogalériaDlávenie kapusty

Picture-Taker-jToD9v
V našej materskej škole sa pani učiteľky snažia sprostredkovať deťom prostredníctvom zážitkového učenia obsah predprimárneho vzdelania. Zážitkové učenie podnecuje deti k aktivite a prostredníctvom zážitkov a skúseností si dieťa vytvára vlastné teórie. Cez aktivity ich podnecujeme k vyjadrovaniu svojich predstáv. Jednou z takýchto aktivít je škôlkárske dlávenie kapusty.

FotogalériaLampiónový sprievod

Picture-Taker-FpUWoE
Lampiónový sprievod obcou sa stal už tradíciou ZŠ a MŠ. Deti a rodičia sa spoločne stretli pred budovou ZŠ a MŠ, posilnili sme sa koláčikmi, ktoré priniesli rodičia a vydali sme sa do ulíc obce vyzbrojení svietiacimi lampiónmi. Príjemnú večernú prechádzku nám ozvláštnili strašidlá a lesné víly. Sprievod sme ukončili púšťaním lampiónov prianí a priali sme si tajné želania. Chceme sa poďakovať mladým dobrovoľníkom za spoluprácu a rodičom za prípravu občerstvenia.

Fotogaléria

Zber jesenných plodov a húb

Picture-Taker-OVmMzF
Na prechádzkach do blízkeho prírodného prostredia materskej školy deti zberajú prírodniny, z ktorých neskôr vyrábajú rôzne výrobky pre potešenie oka a pre skrášlenie našej MŠ. Spájame príjemné z užitočným.

Fotogaléria
Výstava ovocia a zeleniny 2015

Picture-Taker-jApnRI
Klub záhradkárov v Hlbokom nad Váhom usporiadal 13. septembra 2015 výstavu ovocia a zeleniny. Deti z materskej školy sa prezentovali so svojimi výtvormi. Za svoje postavičky získali diplom za tvorivosť a od starostu obce i sladkú dobrôtku, ktorej sa veľmi potešili.

Fotogaléria