Zápis do I. ročníka

Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom  pozýva na zápis do 1.ročníka základnej školy,
ktorý sa uskutoční dňa 21. januára 2015 v čase od 13:30 do 15:30 hod., v budove ZŠ, v triede na prízemí.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a  priniesť:
  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz rodiča (zák. zástupcu)
  • 20,-€ ( poplatok na pomôcky do 1.ročníka- kniha, zošity, pracovné zošity, vodové farby, nožnice, farebné papiere, náčrtník)
Čo ponúkame:
  • kvalitný pedagogický zbor
  • výučbu anglického jazyka ainformatickej výchovy od 1.ročníka
  • školský klub detí
  • vyučovanie vpríjemnom, rodinnom prostredí
  • možnosť navštevovať rôzne krúžky
  • rôzne akcie (lampiónový sprievod, šarkaniáda, detské dopravné ihrisko, plavecký kurz....)
Ak sa rozhodnete prihlásiť Vaše dieťa na našu školu, ďakujeme Vám za vopred prejavenú dôveru a veríme, že spolu s Vami vytvoríme pre dieťa také podmienky, aby sa u nás cítilo dobre a dosahovalo čo najlepšie výsledky.

Tešíme sa na Vás.