Vianočný pozdrav

Picture-Taker-TrT2te

Vianočná besiedka, vianočné trhy

Picture-Taker-Ru8Iao
Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či už je dieťa alebo starý rodič. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko. Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete a je potrebné pozastavenie sa. Takýmto pozastavením bola aj naša vianočná besiedka, ktorá sa konala v stredu 21.12.
Žiaci sa predstavili so scénkou Ľadové kráľovstvo, dievčatá zatancovali, spievali anglické koledy a na záver za sprievodu pani učiteľky na husliach zaspievali Tichú noc.
Po besiedke si každý mohol na vianočných trhoch kúpiť darčeky pre svojich blízkych či rôzne vianočné dekorácie. Nechýbalo ani občerstvenie, pri ktorom sme si posedeli a porozprávali sa.
Ďakujeme žiakom, učiteľom a rodičom za príjemné strávené popoludnie.

Fotogaléria

Janko Polienko

Picture-Taker-rBK79s
V stredu 14.12.k nám do školy zavítalo divadlo Na hojdačke s predstavením Janko Polienko. V tomto príbehu sa Janko Polienko nechal oklamať drakom, ktorý ho uniesol a chcel si ho so svojou ženou uvariť na večeru. Jankovi Polienkovi sa však podarilo dračicu okabátiť a drakovi utiecť. Janka zachránila divá hus, ktorá letela okolo. Predstavenie bolo plné smiechu a spevu. Tak ako to v každej rozprávke býva, vyhralo dobro nad zlom a deti si odniesli ponaučenie, že sa nemôžu nechať oklamať cudzími ľuďmi, ktorí sa vydávajú za niekoho iného.

Fotogaléria


Vianočná besiedka a vianočné trhy v ZŠ

Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom Vás srdečne pozýva na Vianočnú besiedku a vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 21.12.2016 o 16:00 hod. v základnej škole.

Tešíme sa na Vás.

Vianočná besiedka a vianočné trhy v MŠ

Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom Vás srdečne pozýva na Vianočnú besiedku a vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 20.12.2016 o 16:00 hod. v materskej škole.

Tešíme sa na Vás.

Návšteva Mikuláša

Picture-Taker-5NTOCS
Šiesteho decembra k nám do školy zavítal ujo Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom. Žiaci Mikuláša privítali pesničkami a básničkami, ktoré sa mu veľmi páčili. Čert sa pýtal pani učiteliek, či deti celý rok poslúchali, dobre sa učili, a či si písali domáce úlohy. Pani učiteľky deti pochválili, preto čert od nás zo školy odišiel s prázdnym vrecom, aj keď si jeden žiak vyskúšal ako sa do takého čertovského vreca lezie. Všetky deti dostali od Mikuláša balíček so sladkosťami ako odmenu. Deti sľúbili ujovi Mikulášovi, že budú aj na budúci rok poslúchať. Tešíme sa na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi na budúci rok!

Fotogaléria


Malí Huncúti a Vianoce!

Picture-Taker-U0Ezl4
Na Mikuláša mali deti a žiaci našej škôlky a školy pripravené prekvapenie, okrem Mikuláša a jeho pomocníkov k nám zavítalo aj bábkové divadlo Slniečko z Piešťan s predstavením „ Malí huncúti a Vianoce“.
Súrodenci Hugo a Anička porozprávali deťom o osude živých zvieratiek, ktoré si deti želajú pod stromček a potom skončia v útulku. Deti si zaspievali pieseň o „Vianočke“, tešili sa na príchod starých rodičov, aby rodina bola spolu, lebo Vianoce nie sú iba o darčekoch a o jedle. Ale aj o láske v rodine. Deti pomáhali piecť mamičke koláčiky a potom sa o ne podelili napr. s deťmi v nemocnici.
Pri predstavení si deti zaspievali a zatancovali, čo sa im veľmi páčilo.

Fotogaléria

Rozvrh hodín v školskom roku 2016/17

V prílohe je uverejnený Rozvrh hodín na školský rok 2016/17

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/17

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok, 05.09.2016, o 08:00 hod.
Žiaci prvého ročníka si so sebou prinesú aj aktovky.
Žiaci by mali vedieť nahlásiť, či sa budú od 06.09.2016 stravovať v školskej jedálni.
Prevádzka materskej školy bude od 07:00- 16:00 hod.

Deň matiek

Picture-Taker-SszU9J
Najkrajším mesiacom roka je máj a najkrajším dňom je Deň matiek. Ako prejav vďaky za lásku, starostlivosť a obetavosť žiaci a deti z našej základnej a materskej školy pod vedením pani učiteliek uvili kyticu z básní, piesní a tancov pre svoje mamičky a babičky k ich sviatku. V mene celého pedagogického kolektívu a kolektívu z Obecného úradu v Hlbokom nad Váhom prajeme všetkým mamám, aby zo svojich detí mali len radosť, a ak sa v ich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia.
V kultúrnom programe sa predstavili s pásmom básní, piesní a tancov deti a žiaci zo ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom a s pásmom ľudových piesní a hrou na heligónke vystúpila Romanka Zadubanová.


Fotogaléria

Stavanie mája

Picture-Taker-2v8eHY
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu.
Túto tradíciu sme si pripomenuli 27.apríla, keď pán starosta spolu s chlapmi z obce priniesli máj, ktorý sme ozdobili farebnými stužkami. Stavanie mája sme prevádzali spievaním piesní.

Fotogaléria

Na Zemi dobre mi

Picture-Taker-G7fr0X
Kde sa vzal, tu sa vzal, 12.apríla u nás v triede les stál. A v tom lese havarovala vesmírna loď s vesmírnymi bytosťami. Keďže les bol veľmi znečistený, rozhodli sa vesmírne bytosti spolu s našimi školákmi a škôlkarmi pomôcť zvieratkám upratať les. Spoločnými silami vytriedili odpad a les bol zasa čistý. Zvieratká zasa pomohli vesmírnym kamarátom opraviť raketu, aby sa mohli vrátiť bezpečne domov. Ďakujeme Divadlu na hojdačke za poučné a zábavné predstavenie.

FotogalériaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom

OBEC Hlboké nad Váhom

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“)

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Hlboké nad Váhom 124.

Stiahnite si pokyny k výberovému konaniu

Mám básničku na jazýčku

Picture-Taker-6vxKn0
Malí škôlkari sa aj tento predviedli v školskej súťaži Mám básničku na jazýčku. Prednášali krátku detskú a autorskú poéziu, niektorí aj zaspievali. Za svoje výkony boli odmenení.

Fotogaléria

Morena

Picture-Taker-mJVLzL
Zima končí, jar sa blíži...odhodíme kožušteky a čižmičky. Morenu, vládkyňu zimy, spevom, tancom a upálením sme vyhnali na dlhý čas preč. Tešiť sa budeme už len z teplých a slnečných dní. Zimu sme vyhnali!!! FotogalériaHviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-NH03iA
10.3.2016 po vyučovaní sme sa stretli v triede 1.a 3.ročníka, kde sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Pani učiteľka Mgr. Erika Ďuriková si pripravila prezentáciu o Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi a histórii Hviezdoslavovho Kubína. Po prezentácii žiaci 2., 3. a 4. ročníka predviedli svoje recitátorské umenie. Všetci žiaci sa rozhodli pre poéziu. Úloha poroty bola ťažká, ale nakoniec sa na 1. mieste umiestnila Šarlotka Suchomelová (3.ročník), na 2.mieste Dorotka Orieščiková (4.ročník), na 3.mieste Ninka Hrabovská (4.ročník), na 4.mieste Sárka Drevenáková (3.ročník) a Mimka Olšavská ( 2.ročník). Výherkyne postupujú do Okresného kola, ktoré sa uskutoční v Bytči.


Fotogaléria

Okresné kolo Pytagoriády

Dňa 08.03.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, na ktorom našu školu reprezentovali naši žiaci. V kategórii P3- Sára Drevenáková a Alexandra Kostková, v kategórii P4- Nina Hrabovská, Dorotea Orieščiková a Jakub Pastier. Žiaci 4.ročníka sa umiestnili v prvej desiatke. Všetkým blahoželáme a ďakujem za reprezentáciu školy.

Súťaž s TAMI

Picture-Taker-9SfCLe
Naši žiaci sa zapojili do súťaže s výrobkami TAMI. Vytvorili si vlastné logo a odfotili sa s výrobkami TAMI. Práca sa im veľmi páčila. Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do súťaže. 

Fotogaléria


Spievanka a Zahrajko

Picture-Taker-wKlmfE
S deťmi sme sa 28. januára 2016 zúčastnili divadelno-hudobného predstavenia Márie Podhradskej a Richarda Časnakyho Spievankovo v kultúrnom dome v Bytči. Spievanku a Zahrajka majú deti veľmi radi a tak boli nadšené, že sa môžu so svojimi obľúbencami stretnúť. S rozžiarenými očami spievali a tancovali spolu s nimi.

FotogalériaZimné športy a radovánky

Picture-Taker-GjPuLF
Dlho sme v MŠ pozorovali počasie a čakali na snehovú nádielku. Dočkali sme sa a využili sme čerstvo napadnutý sneh na šport a pohyb. Naše – Vaše deti nelenili a s radosťou využili bielu perinu a radovali sa pri lopárovaní a guľovačke.

Fotogaléria

Výchovný koncert

Picture-Taker-yOlHhU
Po roku k nám opäť dňa 21.1.2016 zavítal pán Peter Hlbocký, ktorý bol členom SĽUKu. Výchovný koncert bol zameraný na tému remeslá, deti z MŠ a žiaci zo ZŠ sa oboznámili s typickými ľudovými remeslami ale aj s rôznymi hudobnými nástrojmi, na ktorých im aj zahral. Taktiež pán Hlbocký dal deťom riešiť aj rôzne hlavolamy, ktoré deti veľmi zaujali.

Fotogaléria