Darovanie 2% z Vašich daní

Finančné prostriedky, ktoré získame budú použité na :

 • Na rekonštrukciu detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod ako na to.

Dôležité: Nech si uplatníte ktorúkoľvek z troch možností podania daňového priznania, pre našu školu je dôležité, aby ste nám odovzdali:
 • originál alebo kópiu NOVÉHO Vyhlásenia (fyzické osoby, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ) alebo
 • kópiu strany z daňového priznania s uvedenou kolónkou vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ( právnické a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie). Základná škola s materskou školou túto kópiu odovzdá Nadácii Spoločne pre región a na jej základe prevedie Nadácia na účet školy finančnú čiastku v plnej výške Vami poukázaných 2% z daní.
Ako postupovať
 • Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robil zamestnávateľ? Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane.  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Táto suma musí byť však minimálne 3,32 €. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 28.apríla 2017 do ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom alebo do 30.apríla 2014 na daňový úrad podľa bydliska. Ak odovzdáte Vyhlásenie na daňový úrad, nezabudnite urobiť jeho kópiu, ktorú odovzdáte v ZŠ s MŠ Hlboké nad Váhom.

 • Podávate si daňové priznanie sami?
 • Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne  však 3,32 Eura. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %  v prospech 1 prijímateľa ( typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 • Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
  Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 Žilina
  Právna forma: Nadácia
  Identifikačné číslo (IČO/ SID): 37900706
  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Postup pre právnické osoby
 • Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov ( IV. časť  priznania). 
  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
  Sídlo- obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 Žilina
 • Právna forma: Nadácia
  Identifikačné číslo (IČO/ SID): 37900706
  Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list ako prílohu.
  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania daňovému úradu v mieste Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

   
  ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM, KTORÍ  VENUJÚ 2% ZO SVOJICH DANÍ NAŠEJ ZŠ S MŠ HLBOKÉ NAD VÁHOM.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane