Rozvrh hodín v školskom roku 2016/17

V prílohe je uverejnený Rozvrh hodín na školský rok 2016/17