Mám básničku na jazýčku

Picture-Taker-6vxKn0
Malí škôlkari sa aj tento predviedli v školskej súťaži Mám básničku na jazýčku. Prednášali krátku detskú a autorskú poéziu, niektorí aj zaspievali. Za svoje výkony boli odmenení.

Fotogaléria