Vianočná besiedka

Picture-Taker-67Rqb0
Dňa 17.12.2015 sa v našej škole uskutočnila Vianočná besiedka, na ktorej sa žiaci 1. a 3. ročníka prezentovali so scénkou s názvom Pán Plešo a Vianoce. Príbeh bol o bohatom pánovi, ktorý bol veľmi skúpy, jeho srdce bolo chladné ako kameň. Vďaka duchovi Vianoc sa však stalo niečo neskutočné, pán Plešo sa zmenil a jeho srdce bolo milé a láskavé voči ostatným.
Žiaci 2. a 4.ročníka prerozprávali biblický príbeh o putovaní Jozefa a Márie, hľadaní príbytku a narodení Ježiška v maštaľke v Betleheme, návšteve pastierov a troch kráľov.
Žiaci tiež spoločne zaspievali anglické koledy. Dievčatá zatancovali na pieseň od Kristíny.
Po vianočnej besiedke žiaci rodičov a starých rodičov pozvali na vianočné trhy, kde predávali výrobky, ktoré spolu s pani učiteľkami vyrábali. Ako to už na vianočných trhoch býva bolo pre deti a rodičov pripravené občerstvenie.
Strávili sme príjemné popoludnie a tešíme sa na budúci rok.

Fotogaléria