Návšteva Mikuláša

Picture-Taker-5NTOCS
Šiesteho decembra k nám do školy zavítal ujo Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom. Žiaci Mikuláša privítali pesničkami a básničkami, ktoré sa mu veľmi páčili. Čert sa pýtal pani učiteliek, či deti celý rok poslúchali, dobre sa učili, a či si písali domáce úlohy. Pani učiteľky deti pochválili, preto čert od nás zo školy odišiel s prázdnym vrecom, aj keď si jeden žiak vyskúšal ako sa do takého čertovského vreca lezie. Všetky deti dostali od Mikuláša balíček so sladkosťami ako odmenu. Deti sľúbili ujovi Mikulášovi, že budú aj na budúci rok poslúchať. Tešíme sa na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi na budúci rok!

Fotogaléria