Úspech našich žiakov v obvodnom kole Pytagoriády

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka reprezentovali školu  na obvodnom kole Pytagoriády v školskom roku 2014/2015. Zúčastnili sa ho piati žiaci a to: Marián Olšavský, Vladimír Konečný, Sarah Ďuriková, Nina Hrabovská a Jakub Pastier.

Marián Olšavský sa umiestnil na 1. mieste.