Lamiónový sprievod

Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom, pozýva všetky deti a ich rodičov na LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD, ktorý sa uskutoční 26. 10. 2016 v stredu.

Stretneme sa o 17:00 hod. pred ZŠ s MŠ v Hlbokom nad Váhom, odkiaľ sa s rozsvietenými lampiónmi prejdeme cestami k ihrisku pri Obecnom úrade, kde ako obvykle zapálime „ Lampióny šťastia“ a deti dostanú sladkú odmenu.

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.

Vitamínový deň

Picture-Taker-ZHFKY1
V dňoch od 10.10.- 16.10. 2016 sa uskutočnil IV. ročník týždňa HOVORME O JEDLE , v rámci ktorého sa uskutočnili viaceré aktivity.
Naša škola sa zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity „ HOVORME O JEDLE“. Cieľom tejto aktivity bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomie o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.
V rámci tohto projektu sme sa zapojili do dennej témy „ OVOCIE A ZELENINA“ . Počas tohto dňa sme si porozprávali o zdravom stravovaní, tretiaci a štvrtáci prečítali svojim mladším spolužiakom o potravinovej pyramíde, jej vzniku, a aké druhy potravín sa nachádzajú na jednotlivých poschodiach.
Žiaci 1. a 3.ročníka pripravovali s pani učiteľkou Katkou Strečanskou šaláty zo zeleniny a žiaci 2. a 4.ročníka spolu s pani učiteľkou Veronikou Červencovou pripravili ovocný šalát. Po príprave šalátov nasledovala veľká ochutnávka, žiaci vyskúšali zeleninové aj ovocné šaláty, ktoré im veľmi chutili. Po ochutnávke si žiaci navzájom porozprávali, akú zeleninu a ovocie použili na prípravu šalátov. Následne žiaci za pomoci pani učiteliek zisťovali, aké vitamíny sa nachádzajú v ovocí a zelenine, prečo je dôležité konzumovať ovocie a zeleninu každý deň namiesto sladkostí-
Na záver žiaci mali vytvoriť potravinovú pyramídu, na pracovnom liste mali jednotlivé druhy potravín, ktoré mali vymaľovať, vystrihnúť prilepiť správne ja jednotlivé poschodia pyramídy. Všetci žiaci pracovali spoločne, pričom starší žiaci pomáhali mladším žiakom.
Tento deň sa žiakom veľmi páčil, sme radi, že sme sa zapojili do tohto projektu.

Fotogaléria

Výstava ovocia a zeleniny

Dňa 24.09.2016 sa v kultúrnom dome v Hlbokom nad Váhom uskutočnila výstava ovocia a zeleniny, ktorej organizátorom boli Obec Hlboké nad Váhom a Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia Hlboké nad Váhom. Svojimi výrobkami prispeli aj deti a žiaci našej školy a škôlky. Priniesli si rôzne druhy ovocia a zeleniny, zapojili svoju fantáziu a s pomocou pani učiteliek vytvorili rôzne veselé dekorácie, ktoré boli vystavené. Niektoré deti prispeli na výstavu aj dekoráciami, ktoré vyrobili doma so svojimi rodičmi. V pondelok sa pani učiteľky spolu s deťmi a žiakmi boli pozrieť na výstave, ktorá sa im veľmi páčila.

Rozvrh hodín v školskom roku 2016/17

V prílohe je uverejnený Rozvrh hodín na školský rok 2016/17

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/17

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v pondelok, 05.09.2016, o 08:00 hod.
Žiaci prvého ročníka si so sebou prinesú aj aktovky.
Žiaci by mali vedieť nahlásiť, či sa budú od 06.09.2016 stravovať v školskej jedálni.
Prevádzka materskej školy bude od 07:00- 16:00 hod.